• Vásárolj bármilyen
  Pápai hús terméket,
 • majd töltsd fel a BIZONYLATON
  található adatokat
  2017. október 31-ig, hogy
 • mozijegyeket, hétvégi feltöltődést
  vagy toszkán utazást nyerhess!

Termékek

A 2017. augusztus 1-től október 31-ig tartó nyereményjátékban minden Pápai márkanévvel ellátott termék részt vesz.

Nyeremények

Napi díj:

2 DB 4DX AJÁNDÉKJEGY VAGY 4 DB NORMÁL 2D AJÁNDÉKJEGY A CSALÁDNAK

A Cinema City ajándékjegyeinek köszönhetően kellemes élmény vár nyerteseinkre és mozipartnereikre.

Heti díj:

Négycsillagos pihenés a Hotel Szarvaskútban, 2 fő részére

Tökéletes, bakonyi feltöltődés vár nyerteseinkre, a duplaágyas, légkondicionált szobáknak, kemencében sült, reggeli ételeknek, pezsgőfürdőnek, fitneszteremnek, valamint a remek, szabadtéri játéklehetőségeknek köszönhetően.

Fődíj:

TOSZKÁN UTAZÁS 2 FŐ RÉSZÉRE

5 nap 4 éjszakára szóló kikapcsolódás a festői Toszkánában.
Utazás repülővel Budapestről Pisába, szállás egy háromcsillagos szállodában reggelivel, egész napos kirándulások Firenzében, a Siena-San Gimignano-Chianti borvidéken, illetve Pisában.

Játékszabályzat

1. A Játék szervezője

A Pápai Hús Kft. (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy Károly u. 2. továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben azon, a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő, a 10. pont szerinti kizárás hatálya alá nem eső személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt, akik Pápai márkanévvel ellátott termékek bármelyikéből legalább egy darabot vásárol a termékeket forgalmazó üzletek valamelyikében, valamint az 5. pontban meghatározott adatokkal – a termék megvásárlásának igazolásaként - a Játék ideje (lásd 4. pont) alatt a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: "Játékszabályzat") meghatározott módon pályáznak a www.nyerjapapaival.hu weboldalon, valamint megfelelnek a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek.

 

2. A Játékos

A Szervező megbízásából a Createam Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Harangvirág u. 5.) (továbbiakban: Lebonyolító) által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 

a) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy; illetve a METRO hálózat üzleteiben történő vásárlás esetén minden, magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás, melynek képviselője vagy valamely megbízottja rendelkezik érvényes METRO vásárlási igazolvánnyal.

b) a Játék időtartama alatt a 3. pontban meghatározott termékek bármelyikét megvásárolják bármely magyarországi áruházban, majd az 5. pontban meghatározott módon pályáznak a www.nyerjapapaival.hu weboldalon.

 

3. Résztvevő termékek és résztvevő kereskedelmi láncok

A Játékban minden Pápai márkanévvel ellátott termék részt vesz.

Minden magyar kiskereskedelmi lánc bolti vásárlásai (készpénzes, kártyás vagy utalványos fizetéssel), valamint a Metro Kereskedelmi Kft. üzletei.

A játékban online rendelésű/házhozszállításos vásárlások nem vesznek részt.

 

4. A játék időtartama

A Játék 2017. augusztus 1. napjának 00:00:01 órájától 2017. október 31. napjának 23:59:59 órájáig tart. A Játékban mindazon fogyasztók részt vehetnek, akik 2017. augusztus 1. 00:00:01 és 2017. október 31. 23:59:59 között vásárolnak a Pápai márkanévvel ellátott termékek közül és 2017. augusztus 1. 00:00:01 és 2017. október 31. 23:59:59 között e-mail cím és blokk/számla adataik megadásával pályáznak a www.nyerjapapaival.hu oldalon. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a 5. pontban írtak szerint nem vagy nem megfelelően beérkezett Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

 

5. A Játék menete

Azok a vásárlók, akik a promóció időtartama alatt (lsd. 4. pont) a 3. pontban meghatározott termékek közül vásárolnak (országosan bármely üzletben/áruházban, ahol a terméket forgalmazzák) és a weboldalon e-mail címük, valamint a blokk/számla, illetve Metro áruházak esetén a számla adatainak megadásával pályáznak, sorsoláson vesznek részt, mely során a promóció teljes időtartama alatt összesen 92 db napi díjat (napi 1 db), 13 db heti díjat (heti 1 db) és 1 db fődíjat sorsolunk ki. A Játékosnak a Játék végéig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot,/számlát mely alapján pályázott a Játékba. A Játékosnak kötelessége a nyertesség tényéről kapott utolsó értesítést követően legkésőbb 3 munkanapon belül ezen blokk/számla másolatát sértetlen és jól látható módon beküldenie ellenőrzés céljából a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. címre vagy e-mailben a jatek@createam.hu címre. Az E-mailben és postai úton történő beküldések esetén is az elfogadás feltétele a blokk/számla olvashatósága. Lebonyolítónak nem áll módjában hiányos adatokkal rendelkező vagy nem a Pályázatban foglaltakkal azonos adatokat tartalmazó, illetve sérült vagy olvashatatlan blokkot/számlát elfogadni. Szervező és Lebonyolító a helytelen címzéssel ellátott, és ezáltal nem kézbesített levelekért felelősséget nem vállalnak és ezek a Játékban nem vesznek részt. A Játékosnak a Játékban szereplő promóciós termékek megvásárlása után a Játék ideje alatt pályáznia kell a www.nyerjapapaival.hu weboldalon az alábbiaknak megfelelően:

 

PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázás során kötelezően megadandó adatok:

 

 • E-mail cím megadása: a Játékos által megadott, létező e-mail cím.
 • Vásárlás dátuma: év, hónap, nap: A vásárolt termék blokkján/számláján található dátum.
 • Vásárlás időpontja: óra, perc (kötelező): A vásárolt termék blokkján/számláján található időpont.
 • AP kód: A vásárolt termék blokkján található kód. AP jelzés után található 9 karakterű kód.

vagy

 • Számla száma: A vásárolt termék számláján található sorszám utolsó 6 számjegye. pl. 2017-0/0(013)0006/019845

 

A Szervező és Lebonyolító felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott e-mail cím nem valós, téves, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékból kizárt Játékos Pályázatát érvénytelennek kell tekintetni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Játékos az 5. pont szerinti pályázat leadásával kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot.

A Játék során egy e-mail címről a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet, akár egy napon belül is. A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni, személyenként egy e-mail címmel. A Szervező és a Lebonyolító ezt jogosult ellenőrizni, és amennyiben a Játékossal szemben annak gyanúja merül fel, hogy több profillal vesz részt a Játékban, úgy a Szervező és a Lebonyolító jogosult azonnali hatállyal minden pályázatát kizárni a Játékból.

A Játékos tetszőleges számú pályázatot küldhet az 5. pont szerint, és minden pályázathoz külön-külön, a vásárolt termék blokkjával/számlájával kell rendelkeznie. Amennyiben azonos e-mail címhez rendelten már beküldött vagy nem létező blokk/számla adatok érkeznek, vagy az adott blokk/számla adataival már korábban más személy pályázott, úgy ezen Pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Kizárólag ép, sérülésmentes és olvasható blokk/számla kerül csak elfogadásra. A Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában hiányos adatokkal rendelkező vagy nem a Pályázatban foglaltakkal azonos adatokat tartalmazó, illetve sérült blokkot/számlát elfogadni.

Egy blokkal/számlával csak egy alkalommal Pályázhat a nyereményekért a Pályázó.

A Szervező és a Lebonyolító a beérkezett Pályázatokat csak a Nyertesek esetében vizsgálja meg, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. Ezen vizsgálat nem zárja ki, hogy a Szervező és a Lebonyolító a Pályázatot a későbbiekben tudomására jutott ok miatt érvénytelenné nyilvánítsa. Egy beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázatok beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. A Játékosok a Pályázat beküldése után a kommunikációs rendszer terheltségétől függően, de a lehető leggyorsabban válaszüzenetet kapnak, amelyből megtudhatják, hogy Pályázatuk a rendszer adatbázisában rögzítésre került-e.

A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, azonban minden egyes beküldéshez külön, a vásárlást igazoló blokkal/számlával kell rendelkezniük. Amennyiben a Játékos többször pályázik, míg végül megnyeri valamelyik nyereményt, visszamenőleg minden blokkot/számlát, amely alapján pályázott, köteles a Szervező és a Lebonyolító kérésére bemutatni.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Játék során beküldött minden blokkot/számlát őrizzenek meg, mert a nyeremény átvétele kizárólag a pályázatnál megadott blokkadatok/számlaadatok, valamint minden korábbi pályázata adatainak bemutatása esetén lehetséges!

Szervező és Lebonyolító javasolja továbbá, hogy a megvásárolt termékek blokkját/számláját a promóció lezárultát követő 30 napig őrizzék meg, hiszen az adatok ellenőrzése folyamatosan zajlik, mely a beküldésektől függően kitolódhat, azaz a nyereményjátékot követő napokat igénybe veheti és pótnyertes hirdetése esetén előfordulhat, hogy már a nyereményjáték végét követően kerül kiértesítésre egy adott napi, heti vagy esetleg fődíj nyertes helyett értesítendő pótnyertes.

Szervező és Lebonyolító tájékoztatja továbbá a fogyasztókat, hogy jelen nyereményjátékban minden Pápai márkanévvel ellátott termék megvásárlásával részt lehet venni.

 

6. Játék-szolgáltatás

A www.nyerjapapaival.hu weboldalon keresztül zajló játék-szolgáltatást a Szervező a Lebonyolító lebonyolításában biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Játék használata során a Játékossal jogviszonyban álló internet szolgáltató üzletszabályzata változatlanul irányadó. Mivel az e-mail fiókok csak korlátozott számú üzenet tárolására alkalmasak, kérjük, hogy a játék kezdete előtt postaládáját ürítse ki, hogy tudja az esetleges rendszerüzeneteket fogadni. A kapott üzenetek ingyenesek.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

 • a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,
 • a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,
 • a Szervező vagy a Lebonyolító internetszolgáltatóján, illetve a  Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörébe tartozó, e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Játékkal kapcsolatos információk elérhetőek a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.nyerjapapaival.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nyerjapapaival.hu internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén Játékos a promóció időtartama alatt hétköznapokon 9-17 óráig érdeklődhet a jatek@createam.hu e-mail címen.

 

7. Nyeremények

A Lebonyolító a Játék teljes időtartamára összesen 106 db, azaz százhat darab nyereményt sorsol ki a következő módon:

a) Napi nyeremények

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden napra 1, azaz egy db nyerő időpontot sorsol (összesen 92, azaz kilencvenkettő db nyerőidőpontot). A nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékosok 2 (azaz kettő) db 4DX 3D mozi utalványt vagy 4, (azaz négy darab) 2D mozi utalványt kapnak ajándékba, a napi nyeremény választható, a nyertesnek válaszlevelében kell megmondania, hogy melyik nyereményt választja. A Játék során minden nap 1 db, azaz egy db választható nyereményt nyerhet meg a nyereményekre Pályázó fogyasztó.

 

A mozijegyek típustól függően az alábbi mozikban válthatóak be:

 

 • 4DX AJÁNDÉKJEGY

A 4DX ajándékjegy felhasználható a Cinema City WestEnd és Győr moziban, beváltható normál, 3D (nem VIP és nem IMAX), valamint 4DX vetítésekre.

 

 • 2D AJÁNDÉKJEGY

Budapest Cinema City Aréna Pláza

Budapest Cinema City WestEnd

Budapest Cinema City Allee

Budapest Cinema City Duna Pláza

Budapest Cinema City Campona

Székesfehérvár Cinema City Alba

Veszprém Cinema City Balaton

Debrecen Cinema City Debrecen

Győr Cinema City Győr

Miskolc Cinema City Miskolc

Pécs Cinema City Pécs

Szombathely Cinema City Savaria

Sopron Cinema City Sopron

Szeged Cinema City Szeged

Szolnok Cinema City Szolnok

Zalaegerszeg Cinema City Zala

Nyíregyháza Cinema City Nyíregyháza

  Kaposvár Cinema City Kaposvár

 

A nyerő időpontok sorsolása 2017. július 26-án 11:00-kor kerül megrendezésre a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

 

b) Heti nyeremények

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden hétre (promóciós időszakra) 1, azaz egy db nyerő időpontot sorsol (összesen 13, azaz tizenhárom db nyerőidőpontot). A nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékosok 1 db (azaz egy darab) Szarvaskút Hotel által kiállított utalványt kapnak ajándékba. Az utalvány 2 éjszakára és 2 főre jogosít és 2018. augusztus 1-ig váltható be. A nyertesek reggelire és korlátlan wellness használatra jogosultak a voucher által.

A nyerő időpontok sorsolására 2017. július 26-án 11:05-kor kerül sor a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

 

Promóciós időszakok:

 • 2017. augusztus 1. 00:00 és 2017. augusztus 7. 24:00 között
 • 2017. augusztus 8. 00:00 és 2017. augusztus 14. 24:00 között
 • 2017. augusztus 15. 00:00 és 2017. augusztus 21. 24:00 között
 • 2017. augusztus 22. 00:00 és 2017. augusztus 28. 24:00 között
 • 2017. augusztus 29. 00:00 és 2017. szeptember 4. 24:00 között
 • 2017. szeptember 5. 00:00 és 2017. szeptember 11. 24:00 között
 • 2017. szeptember 12. 00:00 és 2017. szeptember 18. 24:00 között
 • 2017. szeptember 19. 00:00 és 2017. szeptember 25. 24:00 között
 • 2017. szeptember 26. 00:00 és 2017. október 2. 24:00 között
 • 2017. október 3. 00:00 és 2017. október 9. 24:00 között
 • 2017. október 10. 00:00 és 2017. október 16. 24:00 között
 • 2017. október 17. 00:00 és 2017. október 23. 24:00 között
 • 2017. október 24. 00:00 és 2017. október 31. 24:00 között

 

c) Fődíj

A nyereményjáték során 1 alkalommal (2017. november 3-án 10:00 órakor) a nyereményjáték végén, a teljes időszak alatt Pályázók közül (2017. augusztus 1. és 2017. október 31. között pályázók) Lebonyolító főnyeremény kategóriaként összesen 1 (azaz egy) fő nyertest és 3 (azaz három) fő pótnyertest sorsol ki. A Fődíj nyertese 1 (azaz egy) db 2 fő részére szóló Toszkán utazást kap ajándékba, melyet 2017. november 1. és 2018. május 31-ig lehet felhasználni ünnepnapok kivételével 5 nap, 4 éjszakára szóló utazásra. Utazás: repülővel biztosított Budapest és Pisa útvonalon. Szállás, ellátás: 3*-os szállodában, reggelivel. Transzfer biztosított a repülőtér és a hotel között.

 

Programtervezet:

1.nap

Repülés Pisaba, majd transzfer a szállodába. Szállás elfoglalása

2.nap

Egész napos csoportos, buszos kirándulás Firenzébe angol/német idegenvezetővel, 1 db/fő belépővel egy látványosságra.

3.nap

Egész napos csoportos kirándulás Siena-San Gimignano-Chianti borvidék útvonalon angol/német idegenvezetővel.

4.nap

Fél napos városnézés (csoportos, gyalogos) Pisában angol/német idegenvezetővel, délután szabadidős tevékenység.

5.nap

Transzfer a repülőtérre és hazautazás.

A programok sorrendje a tényleges dátumhoz alkalmazkodva változhat.

A Szervező/ Lebonyolító fenttartja a változtatás jogát az utazást illetően.

 

A sorsolás helye: 1026 Budapest, Harangvirág u. 5.. A sorsolás a Játékosok részére nyilvános, számítógépes program segítségével zajlik. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával a Fődíj esetében 1 (azaz egy) fő nyertest és 3 (azaz három) fő pótnyertest sorsol ki. 

A fődíj sorsolása 2017. november 3-án 10:00 órakor kerül megrendezésre a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. címen, közjegyző jelenlétében.

A nyeremények sem egészben, sem részeiben nem átruházhatóak, azokra kizárólag a kisorsolt Nyertes jogosult. Amennyiben Nyertes nem kívánja igénybe venni/átvenni a Nyereményét, úgy az utolsó értesítéstől számított 72 órán belül a Szervező vagy a Lebonyolító részére e-mailben megküldött lemondó nyilatkozata alapján Szervező és Lebonyolító jogosult napi és heti nyeremény esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, fődíj esetében a kisorsolás sorrendjében következő Pótnyertest Nyertesként értesíteni. Szervező és Lebonyolító a regisztrált email címről érkezett, kifejezett lemondó nyilatkozatot tartalmazó üzenetet tekinti lemondásnak.

A pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a nyereményfeltételek bármelyikének hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő, nyertesként kisorsolt Játékos, illetve az előttük álló ilyen pótnyertes helyébe az adott sorsolással érintett nyeremény tekintetében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló blokk/számla nagymértékben károsodott, illetve nem olvasható, így a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.

 

8. Nyeremények átvétele

A Lebonyolító a Nyerteseket – napi díj esetében az adatok feltöltését követően azonnal, hetidíj esetében az adott promóció időszakot követő 3 napon belül, illetve fődíj esetén a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címre megküldött e-mail-ben a Nyeremény átvételének módjáról.
Szervező/Lebonyolító a napi, - illetve heti nyereményeket e-mailben küldi nyertesnek, míg a fődíjat személyes átvétel útján adja át a fődíj nyertesének.

A Lebonyolító legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen értesíteni a Nyertest a nyerés napjától számítva 3 munkanapon belül, munkaidőben 9:00 és 17:00 között. Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 napon belül nem reagál, úgy az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és Szervező és a Lebonyolító jogosult napi, heti nyeremény esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, illetve Fődíj esetében a kisorsolt pótnyertest Nyertesként értesíteni.

A Nyeremény átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt termék blokkját/számláját olvasható formában eljuttassák a jatek@createam.hu e-mail címre vagy pedig a blokk/számla másolatát sérülésmentes állapotban postán a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. címre (postai feladás esetén javasolt az ajánlott módon történő feladás, mert az elveszett és vissza nem kereshető postai feladásokért Szervező és Lebonyolító felelősséget nem vállalnak) az utolsó értesítést követő 3 munkanapon belül. Ennek elmulasztása esetén a Pályázat hatályát veszíti és a Nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és Lebonyolító jogosult napi, heti díj esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, illetve Fődíj esetében a kisorsolt pótnyertest Nyertesként értesíteni.

A nyeremény átadására csak a blokk/számla másolatának beérkezését, és ellenőrzését követően kerül sor. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására (elküldésére) az utolsó értesítéstől számított 30 napon belüli határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy az adott Nyertesek Pályázata hatályát veszíti és a Nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére.

 

Amennyiben a Nyertes a blokk/számla másolatát nem juttatja el a Lebonyolító részére a fenti pont szerinti határidőn belül, vagy azokat kérésre nem tudja bemutatni, illetve Pályázata a jelen Játékszabályzat alapján bármely más okból érvénytelennek tekinthető, illetve a Pályázat hatályát veszíti, úgy a Lebonyolító jogosult napi nyeremény esetében a sorrendben következő időpontban pályázott Játékos (pótnyertes) részére a napi, heti nyereményt átadni, Fődíj esetében az adott díj vonatkozásában kisorsolt pótnyertesek közül a sorrendben következő pótnyertes részére a heti díjat és a Fődíjat átadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a blokk/számla nagymértékben károsodott, így a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.

A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyereményekért szavatosságot, illetve jótállást nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító a nyereményeket adja át a Nyerteseknek, azok más ajándéktárgyra vagy pénzre át nem válthatók, és kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel.

Amennyiben a nyereményt a hatályos törvények értelmében személyi jövedelemadó vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség terheli, a Szervező azt megfizeti. A nyereménnyel kapcsolatos minden további adó, díj, költség a Nyertest terheli.

Egy Játékos kizárólag 1, azaz egy alkalommal lehet Nyertes a Játék ideje alatt, a napi nyeremények sorsolása során.

Egy Játékos kizárólag 1, azaz egy alkalommal lehet Nyertes a Játék teljes ideje alatt a heti díjak sorsolása során.   

Egy blokkal/számlával kizárólag 1, azaz egy alkalommal lehet nyerni a Játék teljes ideje alatt.

Szervező/Lebonyolító nem zárja ki, hogy bármely napi díj nyertese lehessen heti, vagy fődíj nyertese is, illetve azt sem, hogy a heti nyertes a fődíj nyertese lehessen.

 

9. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Szervező által szervezett nyereményjátékban részt vevő Játékos a www.nyerjapapaival.hu-n leadott pályázattal adja ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő és a Lebonyolító mint adatfeldolgozó a Játékosok által a játékra történő jelentkezés során megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja a Játékosok előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

A Játékosok a www.nyerjapapaival.hu oldalon történő, a jelentkezés érvényességéhez szükséges e-mail cím megadásával kifejezett hozzájárulásukat adják a személyes adataik kezelésére és feldolgozására. Amennyiben a Játékos a jelentkezést követően a személyes adatainak a kezeléséhez és feldolgozásához nem járul hozzá, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy elveszíti a részvételi valamint a nyereményre való jogosultságát.

A Játékos 5. pont szerinti pályázatával tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 

a) személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték lebonyolítása céljából az Infotv szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

b) adatait a Szervező és a Lebonyolító díjmentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Játék lebonyolítása céljára.

c) a Nyertesek személyes adatai közül a Nyertesek nevét és lakóhelye településének nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét, lakóhelyük településének nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

Amennyiben a Játékos a pályázat leadása során a megfelelő mezőt kipipálja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa a Promóció időtartamát követően is. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Promócióval összefüggésben a Szervező az adatkezelő, a Lebonyolító pedig adatfeldolgozó.

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.

A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban részt vevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli. A Szervező a Játék nyerteseinek személyes adatait a Játék lezárása után ezt követően is kezeli a nyereménnyel való elszámolás megtörténtéig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremények átadásától számított 8 évig, kizárólag a törvényben meghatározott célból kezeli.

Az Adatkezelő az Infotv. alapján jár el. Az Adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Infotv-ben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, személyes adatai kezelésével kapcsolatban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 

Honlap:http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatok feldolgozását a Createam Reklámügynökség Kft. szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: jatek@createam.hu vagy 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti.
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1026 Budapest, Harangvirág u. 5., e-mail: jatek@createam.hu. Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám megszerzése: folyamatban van.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, különösen annak akár magyarországi, akár külföldi szerveren történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő lefordítás jogát.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Játékból ki vannak zárva:

(a)        a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.);

(b)        a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) 2.).

 

Szervező és Lebonyolító nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Játékban közreműködő partnerei érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények átadásának a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak, felvilágosítást kizárólag a jatek@createam.hu te-mail címen keresztül adnak munkanapokon 9 és 17 óra között.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalon történő egyidejű közzétételével! Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

11. Összefoglaló a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekről:

 • Az adatkezelés célja: nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Az adatkezelő által szervezett nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a játékban résztvevő nyertes személyek azonosítása és értesítése, a játékról statisztikák készítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 •  A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, cím, születési év, e-mail cím, telefonszám
 •  Az adatkezelés időtartama: az egyes nyereményjátékok eredményéről történő értesítésig,  legfeljebb azonban a „Az élet legjava” nyereményjáték keretén belül meghirdetett egyes  nyereményjátékok lebonyolításáig.
 • Adatkezelő: Pápai Hús Kft.
 • Adatfeldolgozó: Createam Reklámügynökség Kft.
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban van

 

 

Pápai Hús Kft.

Budapest, 2017.07.27.

Blokkfeltöltés

Már nem aktív a játék.

Nyerteseink

Napi nyerteseink:

2017.10.31. Csipkés László

2017.10.30. Horváth Annamária

2017.10.29.

2017.10.28. Szabóné Renáta

2017.10.27. Takácsné Szabó Katalin

2017.10.26. Novák József

2017.10.24. Dragos Nicoleta

2017.10.23. Ilyés Zsófia

2017.10.22. Blágáné Bartha Gabriella

2017.10.21. Rigó Péter

2017.10.20. Mikó Nóra

2017.10.18. Varga Ákos

2017.10.17. Zajcsek Zsuzsanna

2017.10.16. Gulyka Piroska

2017.10.15. Imre Szilvia

2017.10.14.

2017.10.13. Lejer Márta

2017.10.12. Bencs Krisztián

2017.10.11. Várkonyi Adrienn

2017.10.10. Nagy Gábor

2017.10.09. P. Tóth Katalin

2017.10.08. Vlkovszky Gábor

2017.10.07. Adácsi Viktor

2017.10.06. Kojszáné Mátyus Valéria

2017.10.04. Nesztor Zsófia

2017.10.03. Nagy Jánosné

2017.10.02. Rubányi Katalin

2017.10.01. Ferenc

2017.09.30. Barczáné Krán Edina

2017.09.29. Szalóczy Péter

2017.09.28. Farkas Zoltánné Adrienn

2017.09.27. Bakos Attila

2017.09.26. Takács Lajos

2017.09.25. Sebestyén Judit

2017.09.23. Triff Ádám

2017.09.22. Soós Piroska

2017.09.21. Gallai Antal

2017.09.20. Straubné Bella Zsuzsanna

2017.09.19. Lengyel Béla

2017.09.18. Kürthy Zoltán

2017.09.17. Kovács József Lajosné

2017.09.16. Márik István

2017.09.15. Lévai Sándorné

2017.09.14. Balogh Csilla

2017.09.13. Menesi Zsolt

2017.09.12. Kovács-Nagy Ákos

2017.09.11. Kurilla Lajos

2017.09.10. Balogh Nikoletta

2017.09.09. Jaksits Ibolya

2017.09.08. Márik Gabriella

2017.09.07. Fekete Péter

2017.09.06. Kiss Gábor

2017.09.05. Kaszó Andrea

2017.09.04. Balogh Ivánné

2017.09.03. Adácsi Györgyné

2017.09.02. Farkas Tamásné

2017.09.01. Gál Attila

2017.08.31. Fehér Martina

2017.08.29. Szabó Veronika

2017.08.28. Fekete Ildikó

2017.08.27. Károlyi Judit

2017.08.26. Botos Attila

2017.08.25. Rátvai Miklós

2017.08.24. Bodor Rozália

2017.08.23. Kovács-Nagy Ákosné

2017.08.22. Bíró Andrea

2017.08.21. Botos Dalma

2017.08.20. Pásztor Melinda

2017.08.19. Jósvai Erika

2017.08.18. Nagy János Béla

2017.08.17. Fehér Tibor

2017.08.16. Hollóné Harmati Katalin

2017.08.15. Holló Jószef

2017.08.14. Kovács Attila

2017.08.13. Marcsi Lala

2017.08.12. Pásztor Györgyusz

2017.08.11. Rigó Péter

2017.08.10. Pásztor Györgyné

2017.08.09. Pálvölgyi Erika

2017.08.08. Csipkés Lászlóné

2017.08.07. Papp Mária

2017.08.06. Szathmáry Lajos

2017.08.05. Ráczné Kusztor Judit

2017.08.04. Pásztor Marianna

2017.08.03. Soós Dániel

2017.08.02. Galamb Zsuzsanna

2017.08.01. Lengyelné Várnagy Enikő

Heti nyerteseink:

2017.10.29. Szendrey Csaba

2017.10.17. Kovács-Nagy Máté

2017.10.15.

2017.10.07. Illésné Halász Ildikó

2017.09.24. Darázs Nikoletta Anett

2017.09.12.

2017.09.05. Szolnoki Tímea

2017.09.02. Kékesi András

2017.08.18. Szászi Gergő

2017.08.13. Cserepes Edina

2017.08.04. Filozof Nóra

Fődíjunk nyertese:

Nagy Jánosné Hajnalka